masenka sírová – Hypocrea sulphurea (Schwein.) Sacc. Hypocreaceae NP Podyjí, plodnice Exidia sp. na tlející větvi listnáče, 28. 10. 2017

Nápadný a spíše vzácnější saproparazit rostoucí na plodnicích různých druhů rodu černorosol (Exidia sp.) i na tlejícím dřevě některých listnáčů. Nejedlá.