muchomůrka šupinatá (stroupkatá) – Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas Amanitaceae Bojanovice, Znojemsko, smíšený listnatý les pod dubem, lípou, lískou a habrem, 17. 9. 2019

Dosti vzácná bezprstenná muchomůrka (pošvatka) rostoucí od pozdního jara až do podzimu v teplomilných lesích na zásadité půdě. Preferuje teplejší polohy v nížinách, mykorhizu tvoří převážně s duby, někdy i s buky a vzácně i s jehličnany. Od ostatních pošvatek se odlišuje většími plodnicemi, přetrvávajícími bradavkami na klobouku a pozůstatky pochvy v podobě několika příčných pásků na bázi třeně, který po poranění šedne až černá. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá, snad i mírně jedovatá.