muchomůrka růžovka – Amanita rubescens Pers. Amanitaceae NP Podyjí, pod borovicí na vlhkém mechatě travnatém okraji lesa, 15. 9. 2019

Velmi hojná muchomůrka rostoucí na vlhkých i sušších stanovištích v listnatých i jehličnatých lesích na kyselých i zásaditých půdách v mykorhize s různými dřevinami. Jedlá.