mozkovka rosolovitá – Ascotremella faginea (Peck) Seaver Helotiaceae NP Podyjí, tlející kmen habru u potoka, 12. 8. 2018

Vzácný vřeckovýtrusý saprotrof rostoucí v létě a na podzim na tlejícím dřevě listnáčů. Vyhledává přirozené a přírodě blízké lesní porosty s bohatou zásobou tlejícího dřeva, v poslední době se snad šíří i do biotopů výrazněji ovlivněných lidskou činností. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh) a ve vyhlášce č. 395/92 Sb. jako silně ohrožený druh. Nejedlá.