masenka poduškovitá - Hypocrea pulvinata Fuckel Hypocreaceae NP Podyjí, tlející plodnice březovníku obecného, 7. 1. 2018

Fungikolní saprotrof rostoucí ve skupinách na odumřelých plodnicích chorošů, např. březovníku obecného či troudnatce pásovaného, někdy i na zetlelém dřevě. Druh se vyskytuje hojně, od května do října, často však bývá přehlížen. Nejedlý. Nepohlavní stádium druhu bývá uváděno pod jménem Trichoderma pulvinatum (Fuckel) Jaklitsch & Voglmayr.