muchomůrka plavá (ryšavá) – Amanita fulva Fr. Amanitaceae NP Podyjí, pod duby v kyselé doubravě, 2. 6. 2018

Dosti hojná bezprstenná muchomůrka rostoucí v symbióze s listnáči i jehličnany většinou na kyselejších půdách, fruktifikuje od léta do podzimu. Jedlá.