mušlovka plstnatá – Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire Schizophyllaceae NP Podyjí, spadlá větev osiky, 30. 3. 2018

Roste většinou ve skupinách na opadaných tenčích větvích topolů a vrb, především v chladných obdobích roku. Celkem hojná, zvláště v nižších polohách v teplejších oblastech, bez nároků na specifitu biotopu. Plodnice rychle vysychají a zcvrkávají se, proto bývají často přehlíženy, po navlhčení naopak docela rychle nabývají původní velikosti a tvaru. Nejedlá.