mecháček lopatkovitý – Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead Hygrophoraceae NP Podyjí, kamenitá cesta sušším trávníkem, v mechu, 10. 11. 2019

Roztroušený parazit mechů, nejčastěji rourkatce obecného (Tortula ruralis), rostoucí s oblibou v sušších trávnících, na okrajích cest i na mírně ruderalizovaných stanovištích. Vyskytuje se většinou ve skupinách, po celý rok, hojněji v chladnějších obdobích. Nejedlý.