mecháček kulatovýtrusý – Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead Tricholomataceae NP Podyjí, mech obrůstající skalní výchoz v teplém listnatém lese na vápnitém podloží, 10. 8. 2019

Vzácnější či snad spíše přehlížený parazit. Jeho plodnice dorůstají pouze do velikosti kolem 5 mm, hostitelem jsou vrcholoplodé mechy. Podobný mecháček bělostný (Rimbachia bryophila (Pers.) Redhead) se odlišuje žilkovitými lupeny, makroskopicky shodný mecháček (Rimbachia neckerae (Fr.) Redhead) má protáhlejší až kapkovité výtrusy a osídluje bokoplodé mechy. Nejedlý.

Zdroj:

SENN-IRLET B. & MOREAU P.-A. (2003): Notes on three Rimbachia species from the Alps. – Czech Mycology 54: 145-154.