měkkouš kadeřavý – Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid Amylocorticiaceae NP Podyjí, tlející větev břízy ve smíšeném lese, 2. 1. 2022

Velice hojný saprotrof, za příhodných podmínek celoročně fruktifikující, který roste na odumřelém dřevě nejrůznějších listnáčů. Typický je růst ve velmi početných skupinách na středně silných spadaných větvích. Nejedlý.