muchomůrka ježatohlavá – Amanita solitaria (Bull.) Mérat Amanitaceae NP Podyjí, smíšený, převážně listnatý les na vápenci, 22. 9. 2018

Vzácnější muchomůrka rostoucí od června do října na zásaditých půdách pod listnáči, zejména duby, buky i habry, výjimečně pod jehličnany. Snadno rozpoznatelná podle ostrých kuželovitých, někdy i širokých pyramidálních bradavek na klobouku a nepříjemného karbolového zápachu. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Jedovatá.