límcovka věnčená – Stropharia coronilla (Bull.) Quél. Strophariaceae NP Podyjí, travnatá cesta pod ovocnými stromy, 14. 9. 2019

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní druh roste od jara do podzimu zpravidla mimo les v trávnících, zahradách a parcích, častěji na živinami bohatších substrátech. V mládí mají plodnice nápadný prsten, jehož horní strana je rýhovaná a v dospělosti se výtrusným prachem zbarvuje fialovohnědě. Jedovatá.