lžičkovec šiškový – Auriscalpium vulgare Gray Auriscalpiaceae NP Podyjí, smíšený les, šiška borovice zanořená v půdě, 7. 2. 2016

Běžný druh rostoucí na šiškách borovic, vzácně i jiných jehličnanů, většinou zanořených v půdě, v mechu či opadu. Plodnice tvoří za příhodných podmínek po celý rok. Nejedlý.