lištička pomerančová – Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire Hygrophoropsidaceae Jindřichohradecko, tlející pařez borovice v kulturní smrčině, 20. 9. 2015

Roste hojně na rozkládajícím se dřevě jehličnanů, zejména na tlejících kmenech a silně rozložených mechatých pařezech, někdy i na vrstvě jehličí. Roste od konce června do prosince. Jedlá, ale nedoporučuje se.