lesklokorka ploská – Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. Ganodermataceae NP Podyjí, báze starého, dosud živého jasanu, 2. 5. 2015

Velmi hojná chorošovitá houba osídlující mrtvé dřevo listnáčů, např. buků, habrů, dubů a mnoha dalších, méně často i jehličnanů. Do hymenoforu plodnic někdy klade vajíčka moucha druhu Agathomyia wankowiczii, vyvíjející se larvy pak vytvářejí na rourkách charakteristické hálky. Nejedlá, obsahuje však zdraví prospěšné látky, byť v nižším množství než proslulá lesklokorka lesklá.