lopatička Neesova – Spathularia rufa auct. Cudoniaceae NP Podyjí, mechem porostlá vrstva opadu pod modřínem, borovicí a břízou na okraji asfaltové cesty, 27. 9. 2020

Taxon chápaný různými autory rozdílně, někdy jen jako varieta známějšího druhu lopatičky kyjovité, také ekologické nároky jsou podobné, ne-li shodné. Vyrůstá v opadu jehličnatých a snad i listnatých dřevin, zejm. modřínu. V ČR jsou evidovány pouze ojedinělé sběry z Moravského krasu pojmenované Spathularia neesii Bres. a nyní naše nálezy z Podyjí. Bezpochyby vzácná. Nejedlá.

Syn.: Spathularia neesii auct.