lopatička kyjovitá – Spathularia flavida Pers. Cudoniaceae NP Podyjí, okraj asfaltové cesty v opadu pod modříny, 23. 8. 2014

Saprotrofní askomycet rostoucí vzácně v jehličnatých a smíšených lesích a při okrajích cest, spíše ve vyšších polohách. Vyskytuje se zpravidla na spadaném jehličí, nejčastěji modřínovém, méně smrkovém, většinou ve velkých skupinách. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Jedlá, ale nesbírá se.