liška Friesova – Cantharellus friesii Quél. Hydnaceae NP Podyjí, smíšený listnatý les pod buky a duby, 17. 6. 2018

Dosti vzácně se vyskytující příbuzná známé lišky obecné (Cantharellus cibarius), na rozdíl od ní však tvoří subtilnější plodnice s tenčí dužninou a žlutooranžovou až lososově oranžovou barvou klobouku. Roste jako mykorhizní symbiont listnáčů, převážně buku, na kyselejších půdách, častější je v přirozených a přírodě blízkých porostech. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh). Jedlá, ale nesbírá se.