kalichovka zvonečková – Xeromphalina campanella (Batsch) Kühner & Maire Mycenaceae NP Podyjí, smíšený les, tlející pařez jehličnanu, 26. 3. 2017

Roste na mrtvém dřevě jehličnanů, nejčastěji na silně zetlelých mechatých pařezech či pahýlech smrků, vytváří obvykle velké skupiny o desítkách plodnic. Častější je ve vyšších polohách, v nížinách zřídkavější. Nejedlá.