kržatka zimní (otrubičnatá) – Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet Inocybaceae Božice, Znojemsko, tlející větev listnáče, 17. 2. 2014

Velmi hojná houba rostoucí na tlejících dřevních zbytcích buku, jasanu, dubu, olše i na bylinných zbytcích v lesích i mimo les. Roste po celý rok, hojněji od pozdního podzimu do jara. Jedlá, ale nesbírá se.