kyj zkroucený – Typhula contorta (Holmsk.) Olariaga Typhulaceae NP Podyjí, tlející větev olše, 6. 1. 2018

Roste většinou na podzim na mrtvých větvích listnáčů, zejména olše, snad i břízy a lísky. Vyskytuje se jednotlivě, častěji však v menších trsech a skupinách. Donedávna byl druh taxonomicky klasifikován jako Macrotyphula fistulosa var. contorta (Holmsk.) Nannf. & L. Holm (kyj rourkovitý, var. zkroucený). Nejedlý.

Syn.: Macrotyphula contorta (Holmsk.) Rauschert