kuřátka zrosolovatělá (bledoslizká) – Ramaria pallidosaponaria R.H. Petersen Gomphaceae Novohradské hory, Malonty, mladá kulturní smrčina, 17. 8. 2018

Vzácnější druh rostoucí převážně v jehličnatých lesích pod smrky a borovicemi, ale také pod buky. Dávají přednost spíše kyselejším půdám ve středních a vyšších nadmořských výškách, fruktifikují v pozdním létě a na podzim. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR (jako Ramaria flavigelatinosa, což je však severoamerický druh) v kategorii DD (druh, o němž jsou nedostatečné údaje). Nejedlá.