kržatka zrnitá – Flammulaster granulosus (J.E. Lange) Watling Tubariaceae NP Podyjí, holá půda z fluviálních sedimentů na sprašovém podkladu pod lípou a javorem, 5. 2. 2022

Velmi drobná kržatka rostoucí na holé půdě s opadem v listnatých lesích, parcích, okolo cest nebo potoků, ale také na ruderalizovaných místech. Vyskytuje se vzácně, ale může být pro malé rozměry plodnic přehlížena - tak či tak je její výskyt málo zmapován. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh, o němž jsou nedostatečné údaje). Nejedlá.