kyjanka Zollingerova – Clavaria zollingeri Lév. Clavariaceae Jeseník, park, v trávníku, 14. 10. 2023

Vzácná saprotrofní houba rostoucí od července či srpna do října až listopadu na světlých stanovištích – na sečených loukách a chudých trávnících, v zahradách, parcích a prosvětlených listnatých lesích. Patří k nejvzácnějším druhům v celoevropském měřítku. První nález z našeho území (a nejspíše ze střední a západní Evropy vůbec) pochází z roku 1961, na začátku 70. let se z území Čech a Moravy nejspíše zcela vytratila, až na ojedinělý sběr z roku 1986, a proto je v Červeném seznamu makromycetů ČR z roku 2006 uvedena v kategorii ?EX (nezvěstný druh). Od té doby byla již na několika lokalitách nalezena, přesto je nadále považována za velmi vzácnou a nachází se mezi druhy navrženými na zákonnou ochranu v novelizaci vyhlášky č. 395/1992 Sb. o zvláště chráněných druzích. Nejedlá.