křehutka výkalová – Psathyrella tenuicula (P. Karst.) Örstadius & Huhtinen Psathyrellaceae Mirochov, Třeboňsko, na trusu spárkaté zvěře v podmáčené smrčině, 7. 5. 2022

Vzácnější koprofilní křehutka, která vyrůstá od pozdního jara do podzimu z trusu spárkaté zvěře především na vlhčích stanovištích, podmáčených smrčinách a rašeliništích, může však vyrůst i na půdě bohaté na humus a na zcela rozložených zbytcích rostlin. Nejedlá.