kornatka travní – Laetisaria fuciformis (Berk.) Burds. Corticiaceae NP Podyjí, stébla trav v mírně ruderalizovaném a sešlapávaném trávníku, 28. 10. 2017 (foto: Markéta Čapounová)

Patogenní parazitická houba infikující stébla a listové pochvy mnoha druhů trav, vyvolává onemocnění zvané "červená nitkovitost trav". Roste od jara do podzimu, vyskytuje se především na živinami chudých stanovištích. Plodnice samotné jsou snadno přehlédnutelné, nápadná jsou vlákna růžového mycelia. Nejedlá.