kožovka tabáková – Hydnoporia tabacina (Sowerby) Spirin, Miettinen & K.H. Larss. Hymenochaetaceae Šumná, Znojemsko, na tlejících větvích vrby v potoční nivě, 8. 1. 2023

Místy hojnější druh rostoucí na spadaných i připojených větvích a tenčích kmenech listnáčů, zejména vrb, ale také olší nebo lísek, typicky na trvale vlhkých stanovištích okolo rybníků, řek a potoků. Rozlité, polorozlité a více či méně kloboukaté plodnice tvoří celoročně. Nejedlá.

Syn.: Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lév., Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch