kráterokrčka třešňová – Ditangium cerasi (Schumach.) Costantin & L.M. Dufour Exidiaceae NP Podyjí, padlý kmen třešně v potoční nivě, 2. 5. 2021; teleomorfa

Roztroušeně se vyskytující, jen místy hojnější, saprotrofní houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, především třešní, ale i topolů nebo olší, výjimečně i jehličnanů. Osídluje hlavně kůru kmenů a silnějších větví. Vyrůstá ve vlhčích a chladnějších obdobích roku, typicky v předjaří, za příznivých podmínek celoročně. Fruktifikuje ve dvou stádiích - anamorfa má podobu pohárkovitých plodnic připomínajících některé askomycety, teleomorfa je pak laločnatá či rosolovitě beztvará. Nejedlá.

Syn.: Craterocolla cerasi (Schumach.) Bref.