klouzek (hřib) strakoš – Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze Suillaceae NP Podyjí, smíšený náletový porost u cesty, 8. 10. 2017

Ve vyšších polohách celkem hojný druh tvořící mykorhizu s borovicemi se dvěma jehlicemi ve svazečku, roste především na kyselých, písčitých půdách. Fruktifikuje od počátku léta do pozdního podzimu. Jedlý.