kosmatka stínomilná – Scutellinia umbrorum agg. Pyronemataceae NP Podyjí, na tlející větvi listnáče ležící v potoce a v půdě okolo, 7. 8. 2022

Komplex několika blízce příbuzných druhů. Stejně jako většina zástupců rodu roste na mokré půdě okolo menších vodních toků a ploch a na jiných podmáčených stanovištích, kolem cest nebo na vlhkých loukách; často obývá i silně rozložené dřevo. Nejedlá.