kornice svazčitá – Sclerencoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) Pärtel & Baral Sclerotiniaceae NP Podyjí, tlející větev osiky, 29. 12. 2015

Saprotrofní houba rostoucí nehojně na mrtvém dřevě topolů a někdy i jasanů na vlhčích lokalitách a v lužních lesích. Fruktifikuje v zimě a v období časného jara. Na jižní Moravě zřejmě více rozšířená než v jiných částech ČR (podobně jako blízce příbuzná kornice jasanová). Nejedlá.