kržatka štíhlá – Flammulaster gracilis (Quél.) Watling Tubariaceae NP Podyjí, tlející větev listnáče (lípy?) ve smíšeném lese na humózní vápnité půdě, 28. 7. 2018

Vzácná či možná poněkud přehlížená, málo známá, drobnější lignikolní saprotrofní houba rostoucí z tlejícího dřeva a dřevních zbytků v listnatých lesích. Nejedlá.