korunokyjka svícnovitá – Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich Amylostereaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče v suťovém lese, 29. 7. 2017

Saprotrofní houba tvořící pohledné keříčkovité plodnice, které vyrůstají v létě a na podzim na rozkládajícím se dřevě listnáčů, především topolů, vrb, lip, buků a habrů, zřídka i jehličnanů. Vyskytuje se nehojně. Nejedlá.