kalichovka šedobledá (bledošedá) – Arrhenia griseopallida (Desm.) Watling Hygrophoraceae NP Podyjí, suchý trávník na písčité půdě, 17. 11. 2019

Podzimní druh otevřených stanovišť rostoucí na chudých, mělkých, ruderalizovaných či jinak narušených půdách mezi řídkou vegetací, suchou trávou a mechy. Nejspíše roztroušeně se vyskytující až hojná, díky svému vzrůstu a zbarvení spíše přehlížená. Nejedlá.