kropilka rosolovitá – Dacrymyces stillatus Nees Dacrymycetaceae NP Podyjí, tlející pařez borovice, 28. 1. 2018

Hojný saprotrof obývající nejčastěji tlející dřevo smrku, borovice, jedle, ale i dubu, buku, olše a jiných dřevin. Vytváří teleomorfní i anamorfní stádia. Nejedlá.