kornatec proměnlivý – Mutatoderma mutatum (Peck) C.E. Gómez Meruliaceae NP Podyjí, padlý kmen buku v bučině, 2. 1. 2022

Roztroušeně až vzácně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí na kmenech a větvích mrtvých či odumírajících listnáčů, na kůře i na odkorněném dřevě. Druh s dosti proměnlivou morfologií, typický dvěma druhy cystid. Osidluje hlavně dřevo buků, ale i lip, topolů a dalších dřevin, vyrůstá za příhodných podmínek celoročně. Nejedlá.

Syn.: Hyphoderma mutatum (Peck) Donk