kukmák okázalý – Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle Pluteaceae Bojanovice, Znojemsko, okraj sklizeného pole, 5. 10. 2019

Nehojný saprotrofní druh rostoucí v létě, častěji ale v podzimních měsících na antropogenních stanovištích na rostlinných zbytcích, tlející trávě nebo slámě, zbytcích dřeva, pilinách nebo štěpce. Typický je jeho výskyt na obdělávaných a hnojených polích, kde v období po sklizni může na strništích tvořit i početné skupiny plodnic. Nevyhýbá se však ani parkům, zahradám či hřbitovům. Dobře poznatelný podle ekologie a pomocí kombinace znaků jako je přítomnost pochvy, absence prstenu a růžovějící lupeny. Barva pokožky klobouku variuje od čistě bílé po šedohnědou. Jedlý, ale málo chutný. Syn.: Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo.