klanolístka obecná – Schizophyllum commune Fr. Schizophyllaceae NP Podyjí, tlející větev listnáče, 26. 12. 2015

Jedna z nejhojnějších hub u nás i celosvětově. Roste prakticky celoročně, převážně v trsech a početných skupinách. Živí se většinou saprotrofně, ale může být i slabým parazitem. Upřednostňuje mrtvé dřevo listnáčů, hlavně lip, buků a dubů. Nejedlá.