kalichovka okoličnatá – Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgaly Hygrophoraceae Mirochov, Třeboňsko, v porostu rašeliníku a na tlejících zbytcích dřeva na bývalé cestě, 1. 5. 2023

Stopkovýtrusý lišejník, nejhojnější zástupce rodu. Roste na zetlelém dřevě, v porostech mechů a rašeliníku, ale i na holé půdě či na balvanech a skalách. Upřednostňuje chladnější a celoročně vlhká stanoviště ve vyšších polohách, kde je dosti hojná, je známa z mírného pásu celé severní polokoule. Fruktifikuje od časného léta do podzimu – mimo toto období, kdy netvoří plodnice, je velmi snadno přehlédnutelná, protože symbiotická část s řasou tvoří nenápadné velmi drobné zelené kuličky (patrné na poslední fotografii). Nejedlá.

Syn.: Omphalina ericetorum M. Lange, Phytoconis ericetorum (Pers.) Redhead & Kuyper