kržatka ostnitá – Flammulaster muricatus (Fr.) Watling Tubariaceae NP Podyjí, silně zetlelý kmen listnáče (lípy?), 30. 7. 2017

Roztroušeně až vzácně se vyskytující saprotrof rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, zejména buku, ale i habru, javoru a dalších, hlavně na padlých kmenech v pozdějším stádiu rozkladu. Roste např. v lužních lesích, pralesovitých bučinách, suťových i horských smíšených lesích. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá.