kornice nejlysejší – Encoelia glaberrima (Rehm) Kirschst. Sclerotiniaceae NP Podyjí, tlející větev habru, 28. 7. 2018

Velmi vzácný saprotrof rostoucí na kůře habru. Vyrůstá jednotlivě nebo ve shlucích v teplých obdobích roku. Na území ČR byla nalezena v letech 1924 a 1955, novější údaje o výskytu druhu na našem území nám nejsou známy. Na Slovensku je první dokladovaný nález z roku 2013 a k roku 2016 byly evidovány pouze dvě lokality. Nejedlá.

Zdroje:
SVRČEK M. (1982): New or less known Discomycetes. XI. – Česká mykologie 36 (3): 146-153.
MIHÁL I., BLANÁR D. & GLEJDURA S. (2015): Enhancing knowledge of mycoflora (Myxomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota) in oak-hornbeam forests in the vicinity of the magnesite plants at Lubeník and Jelšava (central Slovakia). – Thaiszia – J. Bot. 25 (2): 121-142.