kornatka masová – Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. Peniophoraceae NP Podyjí, kůra i odkorněné dřevo na padlé silné tlející větvi osiky neležící na zemi, 19. 2. 2021

Docela hojná houba tvořící růžové, lososové až oranžové povlaky na pařezech, odumřelých kmenech a spadaných silnějších větvích listnáčů, zřídka i jehličnanů. Porůstá kůru i odkorněné dřevo. Fruktifikuje celoročně, častěji však v chladných obdobích roku. Nejedlá.