kuřátka lososová – Ramaria subbotrytis (Coker) Corner Gomphaceae NP Podyjí, v teplém listnatém lese pod habry na vápnité půdě, 5. 9. 2020

Vzácnější druh rostoucí v listnatých lesích převážně nižších poloh v symbióze s habry, buky a především duby. Upřednostňuje bazické půdy. Plodnice tvoří převážně v pozdních letních měsících. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá.