kalichovka lužní – Arrhenia discorosea (Pilát) E. A. Zvyagina, A. V. Alexandrova, T. M. Bulyonkova Hygrophoraceae střední Morava, fragment luhu v údolní nivě kolem mrtvého říčního ramene, tlející kmen topolu, 13. 6. 2023

Velmi vzácný druh, který tvořící dosti nápadné a pohledné plodnice, obývá především padlé a trvale vlhké kmeny topolů, méně často také dřevo jasanů, jilmů, vrb nebo lip, a to v pokročilejším stádiu rozkladu. Jedná se o typický druh původních lužních lesů s euroasijským rozšířením a v souvislosti s úbytkem těchto stanovišť se snižuje také výskyt této houby. Je uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a ve vyhlášce č. 395/92 Sb. jako silně ohrožený druh. Nejedlá.

Basionym: Omphalia discorosea Pilát