křemenáč krvavý – Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray Boletaceae NP Podyjí, smíšený listnatý les, 24. 8. 2014

Druh rostoucí roztroušeně, místy až hojně v mykorhize s dubem a osikou, na kyselých i bazických půdách. Charakteristické znaky se vyskytují na třeni; rezavě zbarvené požerky a hnědorezavé šupinky již u mladých plodnic. Jedlý.