kornice jasanová – Sclerencoelia fraxinicola Baral & Pärtel Sclerotiniaceae NP Podyjí, tlející kmen jasanu, 7. 1. 2018

Druh vyhledávající odumřelé, dosud okorněné kmeny a tlustší větve jasanů na vlhkých stanovištích. Fruktifikuje celoročně, častěji bývá nalézán v chladných obdobích roku, jindy může být přehlížen pro relativně drobné rozměry plodnic a jejich rychlé sesychání. Kornice jasanová byla popsána teprve v roce 2016 a je známá prozatím jen ze střední Evropy, kde je však patrně hojná a může být zaměňována za kornici svazčitou. Nejedlá.