kržatka ježatá – Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Scherff. ex Romagn. Tubariaceae NP Podyjí, suchá větev šípku na okraji suššího trávníku, 29. 10. 2022

Drobnější druh rostoucí na odumřelém dřevě listnáčů, zejména na tenčích, dosud připojených větvích vrb, buku, růží nebo bříz. Roste v lesích, ale i na otevřených stanovištích, plodnice nacházíme od počátku léta až do pozdního podzimu, většinou ve skupinách. Nejedlá.