káčovka jeřábová – Biscogniauxia repanda (Fr.) Kuntze Graphostromataceae NP Podyjí, padlý kmen habru v hluboce zaříznutém údolí, 24. 3. 2019

Spíše přehlížená než vzácná houba, která roste nejčastěji na mrtvém nebo odumírajícím dřevě jeřábu ptačího, ale není zcela substrátově vyhraněná, je dokumentována i z jiných listnáčů, např. javoru, jasanu, břízy, jilmu nebo z ovocných dřevin. Neprokazuje se ani dříve popisovaná preference vyšších poloh. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá.

Zdroj:
ZÍBAROVÁ L. & KOUT J. (2017): Xylariaceous pyrenomycetes from Bohemia: species of Biscogniauxia and Hypoxylon new to the Czech Republic, and notes on other rare species. – Czech Mycology 69 (1): 77–108.