kržatka honosná – Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) Singer Inocybaceae NP Podyjí, tlející kmen břízy ve smíšeném lese na vápenci, 19. 5. 2018

Roztroušeně se vyskytující druh vyrůstající na tlejícím dřevě listnáčů, nejčastěji buků a bříz. Upřednostňuje přirozené biotopy, pralesy a přírodě blízké lesy. Nejedlá.