křehutka hnědošedá – Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire Psathyrellaceae NP Podyjí, pod listnáči v aluviu potoka, 31. 3. 2016

Dosti hojná křehutka, která se vyskytuje v listnatých a smíšených lesích a na jejich okrajích, v lužních lesích, ale také na synantropních stanovištích, preferuje teplejší oblasti. Vyrůstá většinou na opadu a rozložených dřevních zbytcích, jednotlivě, v malých skupinách, občas i trsnatě. Často je uváděn taxon Psathyrella spadiceogrisea f. vernalis (křehutka hnědošedá jarní), jejíž plodnice nacházíme již v dubnu a květnu; zdá se však, že se tato forma od pravé křehutky hnědošedé nijak neliší. Nejedlá.